Obecní knihovna KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka 27
739 53 p. Hnojník
tel: 724 994 853
email: knihovna@komorni-lhotka.cz

zpět

BŘEZEN - TÝDEN ČTENÍ 2015


02.04.2015 01:20 

Od pondělí 16. března proběhla v obecní knihovně celostátní akce Týden čtení. Knihovnu navštěvovala každý den jedna třída, která měla besedu zaměřenou na spisovatele Karla Čapka, Jana Drdu nebo na pusolamy a jazykolamy.  Žáci vyplňovali oblíbené pracovní listy s křížovkami, spojovačkami a omalovánkami. Každá třída dostala „bojový úkol“, něco zjisti, vyhledat na internetu, a doplnit v pracovních listech. Tyto úkoly měli splnit na Noci s Andersenem. Velice mile mě potěšili žáci z 5. třídy, kteří společnými silami vyluštili slovo a splnili úkol dvě hodiny po odchodu z knihovny. Za jejich snahu jsem slíbila, že celou třídu odměním. Takže páťaci těšte se!  V pondělí knihovnu navštívili naši prvňáčci, kteří po besedě o knihovně byli pasování panem starostou na rytíře a rytířky čtenářství. Dostali pamětní list, odznáček, čtenářský deník, desatero čtenáře a roční registraci do knihovny zdarma. Knihovna navštívila v rámci této akce také mateřskou školu s broučky a brouky v pohádkách a příbězích, kde se děti zaposlouchaly do příběhu o Broučcích od Jana Karafiáta, plnily pracovní listy a vybarvovaly omalovánky. Na závěr shlédli krátké pohádky z cyklu Mrňouskové. Samozřejmě jsme nezapomněli na naše věrné čtenáře a posluchače z Domova pro seniory. Pokračovali jsme další kapitolou z knihy Četnické humoresky.