Obecní knihovna KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka 27
739 53 p. Hnojník
tel: 724 994 853
email: knihovna@komorni-lhotka.cz

zpět

NsA 2015


02.04.2015 01:20 

V pátek 27. 3. 2015 proběhl další ročník Noci s Andersenem. Naši noc jsme spojili s 50. narozeninami animované postavičky – Večerníček. Letošního nocování se zúčastnilo 43 nocležníků. Jako obvykle jsme nocování zahájili v obecní knihovně, kde jsme společně vyluštili pár křížovek, zodpověděli pohádkový kvíz. Pro nocležníky bylo připraveno stanoviště s úkoly, kde měli děti například poskládat puzzle, poznat podle znělky pohádku, nebo večerníček, seřadit a spojit pohádkové dvojice, poskládat večerníčkovou čepici a opravit popletené básničky. Nechyběla pyžamová diskotéka, svítící náramky a tyčinky, spousta sladkostí a na památku pamětní list pro každého nocležníka. Chtěla bych touto cestou velice poděkovat Pavle Majerové, Petře Wardasové, Kateřině Kubaczkové, Marcele Wursztové, Kateřine Sztefkové, Adéle Wardasové, Denise Wardasové, Tereze Dyrčíkové a Světlaně Fujákové za pomoc na letošním nocování v knihovně.